Procedury celne nie są dla nas problemem

Obsługa celna odgrywa istotną rolę w procesie sprawnego importu i eksportu towarów. Jest dopełnieniem łańcucha logistycznego, mając wpływ na termin dostarczenia przesyłki do odbiorcy

Nasza działalność spedycyjna w zakresie transportu morskiego, lotniczego, kolejowego i drogowego, wspierana jest przez wykwalifikowanych i doświadczonych agentów celnych, którzy profesjonalnie zadbają o wszelkie procedury celne. Reprezentujemy Klientów w następujących procedurach:

dopuszczenie do obrotu (odprawa celna importowa)

wywóz (odprawa celna eksportowa)

tranzyt (odprawa celna przekazowa)

uszlachetnianie czynne i bierne

odprawa czasowa (otwieranie i zamykanie karnetów ATA)

odprawy fiskalne i przekazowe na terenie UE