Twój towar może bezpiecznie czekać na odbiór.

Dla naszych klientów organizujemy magazynowanie towarów w magazynach krajowych, składach celnych i magazynach czasowego składowania. Oferujemy także:

  • handling (załadunek / rozładunek)
  • składowanie i przechowywanie towaru
  • raportowanie stanów magazynowch, a także informowanie o stanie jakościowym i ilościowym towarów znajdujących się na magazynie
  • paletyzowanie
  • etykietowanie.