AWB – Air Waybill – lotniczy list przewozowy

Dokument wystawiony przez – albo w imieniu – przewoźnika, potwierdzający przyjęcie przez niego towaru i stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu pomiędzy nadawcą i przewoźnikiem, dotyczącej przewozu towarów samolotem. Inna nazwa: konosament lotniczy


B/L (BOL) – Bill of Lading – morski list przwozowy

Inna nazwa: konosament. Świadectwo ładunkowe potwierdzające przyjęcie określonego ładunku na statek i zobowiązujące przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu.


CMR – Międzynarodowy list przewozowy

Jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku (dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o przewóz). Zwyczajowo dokument CMR jest wystawiany w 3 egzemplarzach; każdy z nich ma taką samą moc prawną. Spedytor nie podpisuje listu, gdyż zadanie to należy do nadawcy, on też otrzymuje pierwszy egzemplarz, drugi wysyłany jest z przesyłką, natomiast trzeci zatrzymuje przewoźnik.


FCL – Full Container Load –  ładunek całokontenerowy

Ładunek, który wypełnia cały kontener.


FTL – Full Truck Load  – ładunek całopojazdowy

Ładunek, który wypełnia całą powierzchnię ładunkową pojazdu.


Incoterms – (International Commercial Terms) lub Międzynarodowe Reguły Handlu

Zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Incoterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to m.in. przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu i ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. Incoterms są używane zawsze w połączeniu z lokalizacją geograficzną i określają również moment przeniesienia praw własności.


Spedycja

Działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej i na wykonaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych, wynikających ze specyfiki zlecenia. Czynności spedycyjne to:

 • przyjmowanie zleceń spedycyjnych i udzielanie porad związanych z procesami spedycyjnymi,
 • wybór środka transportu,
 • zawieranie umów o przewóz,
 • ubezpieczanie przesyłki,
 • sporządzanie dokumentacji transportowej,
 • odbiór przesyłki od nadawcy,
 • przygotowanie przesyłki do przewozu,
 • nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją transportową,
 • odbiór przesyłki oraz właściwej dokumentacji ze środka transportowego,
 • odprawa celna,
 • przekazanie przesyłki odbiorcy.

TEU – (twenty-foot equivalent unit)

jednostka pojemności używana często w odniesieniu do portów i statków. Jest ona równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp.Nazwa jednostki miary pochodzi od standardowego kontenera o wymiarach 20 × 8 × 8,5 stopy, czyli 6,10 × 2,44 × 2,59 metra. Kontenery takie były w powszechnym użyciu od lat 60. XX wieku. Obecnie standardem są kontenery dwukrotnie dłuższe i czasem za jednostkę przeliczeniową przyjmuje się tzw. FEU, czyli forty-foot equivalent unit, równoważną 2 TEU.


Nie musisz znać tych wszystkich pojęć,

my znamy je doskonale!